„O chod hodů se stará vždy jeden ze tří strážnických souborů, kterými jsou Danaj, Demižón a právě Žerotín, který letos hody pořádá. Zajišťuje tak veškerý program a ze svého středu si volí stárka a stárku. Těmi letos budou Petr Šišák a Lucie Baňařová," uvedla ředitelka strážnického Domu kultury Danuše Adamcová s tím, že město se na přípravě hodů podílí tím, že souboru umožní vybrat si 
v městském lese májku.

Hody se vždy pořádaly na svátek patrona kostela, který v městě stojí. Ve Strážnici jsou kostely dva, ten starší je věnovaný právě svatému Martinu.

Podle strážnického historika Jiřího Pajera se začaly hody ve Strážnici slavit v šedesátých letech minulého století. „Je to uměle vytvořená tradice, kterou začal pořádat soubor Danaj. Dříve sice hody ve městě byly, nezahrnovaly ale obchůzky. Lidé si hody slavili spíše doma," připomenul historii Pajer.

Postupem času se k Danaji přidal i soubor Žerotín, založený v roce 1969, a také Demižón.

Jak uvedl organizační vedoucí souboru Žerotín Vítězslav Hořák, pořádání hodů jednou za tři roky má svou výhodu. O stárkování je totiž mezi členy souboru velký zájem. „Před deseti, patnácti lety byl vždy problém s tím, kdo se stárkování ujme. Tím, že se ale střídáme tři soubory, je mezi děvčaty o stárkování zájem. Když totiž nebude dívka stárkou teď, bude muset další tři roky čekat. V posledních pěti šesti letech tedy nemáme problém," uvedl Hořák s tím, že ke změně došlo před třemi lety také v organizaci hodů. 
V neděli je totiž hodový program bohatší o akci nazvanou Strážnický salon. „Jsou to jakési hodové dozvuky, ale nebude to tradiční hodová zábava, která trvá dlouho do noci. Letos bude součástí dozvuků vernisáž obrazů," dodal Hořák.

Program Martinských hodů

SOBOTA:

9.00 Stavění máje ve Starém městě

14.00 Hodová obchůzka z Předměstí ke stárkovi do Vinohradské ulice, ke stárce směrem do Nádražní ulice, na radnici, faru a do Starého města pod máju

20.00 Hodová zábava v kulturním domě Strážničan, zahraje cimbálová muzika Žerotín, dechová hudba Svárovanka a skupina Ferrum

NEDĚLE:

10.30 Hodová mše svatá v kostele svatého Martina

15.00 Dozvuky hodového veselí v podobě Strážnického salonu. Akce se zúčastní nejen výtvarníci a literáti ze Strážnice, ale i stárek a stárka s krojovanou chasou a muzikou