Původně ale pracovali na aplikaci, která pomáhala se čtením starším studentům a dospělým. „Při zavádění na střední školy jsme si uvědomili, že příčina obtíží se čtením často vzniká úplně na začátku. Tedy už na prvním stupni škol, kdy se děti teprve učí číst,“ přibližuje Hudeček.

Rozhodli se proto přibrat do týmu další odborníky na čtení včetně Renaty Wolfové. Vznikla tak Včelka, která se zaměřuje právě na nejmenší žáčky. „V první verzi před sedmi lety byla zamýšlena především pro speciální pedagogy na individuální procvičování s dětmi, které mají obtíže se čtením. Inspirovali jsme se metodami, které speciální pedagogové skutečně v poradnách používají,“ vzpomíná spoluzakladatel Včelky.

Jak ale podotýká, digitální prostředí jim však umožnilo jít dál a využít tak postupy, které na papíře nejsou možné. „Například nahrávání zvuků, generování cvičení počítačem, díky čemuž dětem nikdy nedojdou materiály k procvičování či nastavení prostředí dítěti přímo na míru,“ popisuje Hudeček.

Aplikace následně zvítězila v několika soutěžích, a to nejen v Česku, ale i v zahraničí, včetně nejinovativnějšího digitálního řešení ve World Summit Awards. „To velmi pomohlo i našemu malému týmu v motivaci na aplikaci dále pracovat,“ říká pětatřicetiletý online projektant.

Mezi další zlomové body pro Včelku považuje její využití nejen speciálními pedagogy, ale i dalšími učiteli. „Pracovali jsme hodně na jednoduchosti použití a spolehlivosti, které jsou ve výuce extrémně důležité. Učitel nemá čas se zabývat nefungující technikou a nemůže si dovolit před dětmi tápat, kam má kliknout,“ pokračuje Hudeček.

Myslí si, že právě díky jednoduchosti, se podařilo odlišit od zastaralých a komplikovaných programů, které učitele do té doby spíše odrazovaly od využití techniky ve výuce. „Příjmy ze škol nám umožnily pokračovat ve vývoji aplikace. V tom byla tato fáze zlomová. Řada vzdělávacích projektů skončí ve chvíli, kdy dojdou peníze z dotací nebo v případě one-man show nemá autor už čas se projektu dále věnovat,“ přibližuje strážnický rodák. Osobně považuje za velký úspěch, že je projekt soběstačný a může pomáhat dlouhodobě.

Poslední roky se tak soustředí na rozšíření aplikace jak do další zemí, Slovenska či Polska, tak i po obsahové stránce do dalších předmětů. „Naším cílem je pokrýt základní dovednosti, které si děti ze základních škol musejí odnést, to jsou čtení, psaní, počítání a jazyky. Od těch se odvíjí veškeré další vzdělání a tím pádem i profesní život. Pokud dítěti v čemkoliv z toho ujede vlak, může ho to poznamenat na celý život,“ dodává Hudeček.

Počet uživatelů se zvýšil s nástupem distanční výuky asi patnáctkrát. Včelka na jižní Moravě už přiletěla přibližně do dvou set základních škol. „Oblíbili si ji zejména naši speciální pedagogové, o její využití se zajímají i další učitelé,“ sdělil ředitel základní školy v Dubňanech Pavel Prošvic. (pt)

Učitelka: aplikace je vhodný domácí pomocník

Učitelka českého jazyka Andrea Nekvapilová je pověstnou pravou rukou týmu Včelky. Ta je současnosti úspěšnou online vzdělávací aplikací, která se zaměřuje na pomoc prvostupňovým dětem. „V současnosti je aplikace vhodným domácím školním pomocníkem pro všechny děti, které se chtějí zdokonalovat ve čtení a cizích jazycích, jako jsou anglický, španělský a německý. Zvláště nápomocná pak může být zejména dětem s problémy typu dyslexie či dětem s odlišným mateřským jazykem,“ upozorňuje Nekvapilová.

Kdo má o ni největší zájem?

Včelka je v současné době hravým pomocníkem pro všechny prvostupňové děti, a to jak doma, tak i ve školách a specializovaných zařízeních. V aplikaci bylo vždy možné efektivně propojit dohled nad konkrétním žáčkem a zajistit tak spolupráci učitele, speciálního pedagoga či logopeda a rodiče. V době distančního vzdělávání je tato funkce Včelky, třeba společně s možností zadávat procvičování dětem hromadně, skvělou funkcí zajištující kooperaci na dálku.

Díky zvýšení zájmu o moderní metody výuky, překročil počet uživatelů z řad rodičů číslo 100 000. Základních škol, které Včelku využily, máme nyní přes 750. Mimo výše zmíněná zařízení užívají Včelku také dětské domovy, knihovny, domovy dětí a mládeže,  neziskové organizace apod. Poslední zmíněné instituce mají od nás program vždy samozřejmě zdarma. Orientační mapa, kde všude se Včelka v rámci ČR využívá, je k dispozici na našich webových stránkách.

V čem jsou její specifika?

Včelka je v prvé řadě pomocník, který byl původně vytvořen odborníky pro odborníky. Jedná se tedy nejen o nástroj velice hravý, ale také prokazatelně účinný. Pozitivní zpětná vazba je, zvláště v těchto dnech, velice četná, což náš tým opravdu těší. Děti samotné zároveň často říkají, že Včelku „hrají“. Z mnohdy neoblíbeného procvičování čtení nebo třeba angličtiny, tak v mnohých rodinách Včelka vykouzlila aktivitu, na kterou se děti naopak těší. Aplikace je velice interaktivní – kombinuje obrázky, zvuky, animace a psaný text. Pracuje s pozitivní zpětnou vazbou, zároveň objektivním hodnocením dítěte a odměnou v podobě bodů, které lze posléze využít k postavení vlastní Včelka ZOO.

Proč je vhodná i pro děti s jiným mateřským jazykem?

Na děti s odlišným mateřským jazykem se obecně v českém školství dlouho spíše zapomínalo, velkým průkopníkem zde byla organizace META, která se soustavně snaží o obecnou osvětu v tomto tématu. Včelka s touto organizací spolupracuje, stejně tak, jako spolupracuje například s organizací Česká škola bez hranic, která sdružuje české školy v zahraničí. Včelka tedy obecně pomáhá ohledně češtiny a čtení nejen v naší republice, ale také v zahraničí, dětem bilingvním v udržování kontaktu s mateřskou češtinou, češtinou jako druhým jazykem.

V zásadě je Včelka vhodná pro procvičování s dětmi cizinci zejména pro své intuitivní ovládání a interaktivní prostředí, práce se zvukem – to je výslovností, podpůrnými obrázky či animacemi. K dispozici je také méně náročná slovní zásoba, hravá cvičení pro děti, které česky ještě neumí téměř vůbec a podobně.

Jak zvládáte nápor zájemců ve druhé vlně?

Druhá vlna uživatelů je ve Včelce o poznání poklidnějším přílivem než vlna první. V závěru loňského školního roku jsme pomáhali mnohým uživatelům nejen se Včelkou jako takovou, ale také obecně s jejich uvedením do světa IT. Zároveň jsme přidávali do aplikace nové funkce, aby Včelka lépe fungovala pro potřeby distanční výuky, Počet uživatelů narostl asi patnáct krát, navyšovaly se tedy zároveň kapacity serverů, které nebyly na podobný příliv nových uživatelů připraveny. Zavedli jsme na přání uživatelů také pravidelné webináře, které jsou zdarma a poskytují efektivní úvod do práce s aplikací. (pt)