Komunistické armádní oddíly, doplňované revolucionáři v podobě polovojenských milic, se střetávaly s veterány z legií nové Československé republiky. Maďarská Republika rad byla nakonec poražena také za přispění Rumunska. Bitevní ukázce přihlížely stovky návštěvníků, stejně jako dalším ukázkám, které připomněly již pozdější předmnichovskou mobilizaci v roce 1938 nebo výukovou obsluhu polního děla.