„Původní záměr setkávání mužských sborů ve sváteční den se postupem doby změnil na neformální každoroční setkávání příznivců zpěvu a přírody na poutním místě – Hoře svatého Klimenta ve Chřibech,“ vysvětlil původ akce jeden z tradičních účastníků Jiří Petrů.

Kromě zpěvu se stal tradicí i malý košt vody. Pěší po cestě odebírají vzorky vody ze studánek, které pak při setkání všichni společně degustují a vyhodnocují.

Setkání se koná za každého počasí. Začíná 28. října ve 14.00.