Se stavbou sběrného dvora se ve Vacenovicích začalo letos o prvním jarním dnu. „A to odvozem ornice a dalšími pracemi, abychom vyrovnali plochu dvora,“informoval vacenovický místostarosta František Novák. Tomu ale předcházely čtyři výběrové řízení na zhotovitele a dodavatele jednotlivých částí. Vybíralo se v prosinci loňského roku a v lednu letošního. „Pro vyhodnocení vítěze bylo jediné kritérium, a to nejnižší nabídková cena,“ podotkl místostarosta.

Stavbu peněžně pokryly dotace ze státního rozpočtu (přes deset a půl milionu), Státního fondu životního prostředí (přes šest set tisíc) a Jihomoravského kraje (také přes šest set tisíc). Zbytek, přes osm set tisíc korun, zůstal na bedrech Vacenovic. Sběrný dvůr nakonec stál před dvanáct a půl milionu korun.

Podmínkou ke stavebnímu povolení byla i nová příjezdová cesta ke dvoru, která vznikla do září a stála více než milion tři sta tisíc. „Na ni se dotační titul nevztahoval, takže byla plně z vlastních prostředků obce,“ upozornil Novák.

A jaký význam má vůbec sběrný dvůr pro Vacenovické? „Přispěje k řešení problematiky sběru, dočasného uložení, zpětného odběru a dalšího využití odpadů včetně zneškodnění nebezpečných odpadů. Místní tady mají možnost do kontejnerů na separovaný odpad uložit asi dvacet druhů odpadů,“ uvedl místostarosta.

900 tun odpadu

Ten předpokládá, že se na sběrném dvoře bude ročně manipulovat s více než devíti sty tunami odpadů, z toho asi pěti tunami toho nebezpečného. „Provoz významným způsobem přispěje ke zlepšení životního prostředí. Věřím, že lidi služby dvora bezezbytku využijí a že už se neobjeví černé skládky v okolí obce,“ doufá Novák.

O chod sběrného dvora se budou starat zaměstnanci obce s tím, že jeden z nich bude přímo ve dvoře. „Odpady vybíráme bezplatně a celoročně v provozní době. Pouze ty velkoobjemové jen v určených měsících roku,” sdělila vacenovická starostka Jana Bačíková. Po celý rok mohou Vacenovičtí vozit do dvora pneumatiky, stavební suť, trávu, listí, dřevo, železný šrot, barevné kovy, sklo, papír, plasty a nebezpečné odpady, jako jsou barvy, ředidla či postřiky. „Každou druhou středu v měsíci bude pokračovat již zavedený sběr žlutých pytlů s plasty, modrých s papírem a oranžových s tetrapakovými obaly,” připomněla starostka.

Novinkou na sběrném dvoře je pro Vacenovické i zpětný odběr. Ten se týká elektroodpadů, olejů, baterií či zářivek, které lidé nevrátili bezplatně prodejcům.

„Uzavřeli jsme smlouvy se společnostmi, které se zpětným odběrem zabývají. Nekompletní spotřebiče jsou ale považované za odpad a náklady na jejich odstranění nese obec, která je následně promítá do poplatků za odpady,” upozornila Bačíková.

Výstavba dvora se ale nijak nepodepíše na výši poplatků za odpad. „Neplánujeme kvůli ní zvýšit poplatky. Chceme hlavně lidi naučit odpad třídit. Každý z nás si musí uvědomit, že správným tříděním nejenom redukuje množství odpadu, ale šetří energii, suroviny a umožňuje využití odpadů k recyklaci,“ dodala Bačíková.