Na 10. zasedání zastupitelstva zvolili opět do funkce starosty města Jaroslava Hanáka. Novými místostarosty byli zvoleni Vilém Reichsfeld a Josef Boula.
Do rady města usednou Yvona Pavlicová, Marcel Řimák, Josef Chmelař a Zdeněk Bačík. „Politici se ukázali jako absolutně neschopní, v takové přesile, jakou měla koalice oproti opozici, to nemohu nazvat jinak než politické neumětelství,“ řekl zastupitel Ivan Ohlídal z doposud opoziční ČSSD.

Taková zpráva se šířila včera ve Veselí nad Moravou. A není to fáma. Veselské zastupitelstvo v úterý odvolalo městskou radu, místostarosty i dosavadního lidoveckého starostu Martina Bedravu. Do starostovského křesla usedl Jaroslav Hanák. Hlavní slovo budou mít teď na radnici sociální demokraté.

„Měli manýry jako soudruzi v sedmdesátých letech. Chovali se brutálním způsobem, a to se jim nevyplatilo,“ komentoval změny, které si prosazovala koalice, zejména lidovci a ODS, Ivan Ohlídal, jenž za sociální demokracii podal návrh na odvolání politiků. Koalici podle něj rozbily prohlubující se názorové rozdíly na stěžejní problémy města, zejména na převod základní školy na církevní, audit a propouštění na radnici, převod příspěvkových organizací na akciovou společnost či Veselské listy, které se staly propagačním plátkem radnice.

Za převratem na radnici stojí nezávislí z koalice, především místostarosta Vilém Rechsfeld (Veselská volba 2002) a Marcel Řimák (Veselská perspektiva). „Situace v radě byla neudržitelná. Začalo to církevní školou, kdy jsem chtěl, aby město uveřejnilo nevýhodnou smlouvu s arcibiskupstvím na webu a ve Veselských listech, poslední rána pak byla, že kulturnímu středisku odebrali tisk listů a podnikli kroky, abych v nich nic nemohl zveřejnit,“ uvedl Marcel Řimák. Proto také odstoupil z funkce předsedy redakční rady.
Podle Reichsfelda se pak ve Veselských listech objevil článek, jenž Řimáka napadal a jehož spoluautorem měl být lidovecký radní Petr Kolář. „Cítili jsme se napadeni, Autor se chtěl Řimákovi pomstít,“ okomentoval to Reichsfeld. Proto nezávislí zastupitelé sepsali dopis. „Požadovali jsme, ať Kolář odstoupí z rady, nebo odejdeme z koalice,“ upozornil místostarosta. Dodal přitom, že původně nechtěli rozpad koalice, ale když se k nim dostaly signály, že se jich lidovci a ODS snaží zbavit a domluvit se s opozicí, necítili se už vázáni koaliční smlouvou.

Odvolaný starosta Martin Bedrava však problém vidí jinde. „My jsme se drželi programového prohlášení. Může totiž na radnici sedět a nedělat nic, nebo se snažit provést změny, o kterých jsme přesvědčení, že jsou dobré,“ tvrdí Bedrava. Podle něj už hledali nezávislí jen záminky a nyní povedou jen líbivou politiku. „Všechny věci vždy odsouhlasili. Žádné připomínky nikdy nevznášeli, podstatné věci jsme prodiskutovávali, “ reagoval i Miloš Kozumplík, jehož ve funkci místostarosty nahradil sociální demokrat Josef Boula. Kozumplík také popírá, že by zastupitelé neměli možnost psát do Veselských listů.

Radnici ve Veselí na Moravou povedou sociální demokraté. Původní koalice se rozpadla, nezávislí zastupitelé nesouhlasili se změnami, které chtěli prosadit lidovci a ODS.

Taková zpráva se šíří ve Veselí nad Moravou. A není to fáma. Veselské zastupitelstvo v úterý odvolalo městskou radu, místostarosty i dosavadního lidoveckého starostu Martina Bedravu. Starostovat začal Jaroslav Hanák. Hlavní slovo budou mít teď na radnici sociální demokraté.

„Měli manýry jako soudruzi v sedmdesátých letech. Chovali se brutálním způsobem, a to se jim nevyplatilo,“ komentoval praktiky koalice, zejména ODS a lidovců, Ivan Ohlídal, jenž za sociální demokraty podal návrh na odvolání politiků. Koalice podle něj bezohledně prosazovala změny a právě názorové rozdíly na stěžejní záležitosti, jako jsou převod základní školy na církevní, audit a propouštění na radnici, převod příspěvkových organizací na akciovou společnost či Veselské listy, jež se prý staly propagačním plátkem radnice. zlomily koalici vaz.

Za převratem na radnici stojí nezávislí z původní koalice, místostarosta Vilém Reichsfeld z Veselské volby 2002 a Marcel Řimák, jenž kandidoval za Veselskou perspektivu. „Situace v radě byla neudržitelná. Začalo to církevní školou, kdy jsem chtěl, aby město uveřejnilo nevýhodnou smlouvu, jež podepsalo s arcibiskupstvím, na webu a ve Veselských listech. Poslední rána pak byla, že kulturnímu středisku odebrali tisk listů a podnikli kroky, abych v nich nic nemohl zveřejnit,“ uvedl Marcel Řimák. Proto také odstoupil z funkce předsedy redakční rady. Podle Reichsfelda se pak ve Veselských listech objevil článek, jenž Řimáka napadal a jehož spoluautorem měl být lidovecký radní Petr Kolář. „Cítili jsme se napadeni, Autor se chtěl Řimákovi pomstít,“ okomentoval to Vilém Reichsfeld. Proto čtyři nezávislí zastupitelé sepsali dopis. „Požadovali jsme, ať Kolář odstoupí z rady, nebo odejdeme z koalice,“ upozornil místostarosta. Dodal, že původně neusilovali o rozpad koalice, ale když Kolář neodstoupil a k nim se dostaly signály, že se jich lidovci a ODS snaží zbavit a domluvit se s opozicí, necítili se už vázáni koaliční smlouvou.

Odvolaný starosta Martin Bedrava však problém vidí jinde. „My jsme se drželi programového prohlášení. Můžete totiž na radnici sedět a nedělat nic, nebo se snažit provést změny, o kterých jsme přesvědčení, že jsou dobré,“ tvrdí odvolaný starosta. Podle něj už hledali nezávislí jen záminky a nyní povedou pouze líbivou politiku.

Bedrava přitom nepopírá, že když chtěla koalice dosáhnout zásadních změn, musela volit i nepopulární kro­ky.

„Trend, který jsme zvolili byl náročný i pro nás. A když to chcete dělat poctivě, musíte počítat i s kritikou,“ doplnil.

Odvolaný místostarosta Miloš Kozumplík z ODS ale odmítá, že by postupovali tvrdě a bezohledně. „Spíš teď hledají zástupný problém, všechny záležitosti totiž vždy odsouhlasili. Žádné připomínky nikdy nevznášeli, podstatné věci jsme prodiskutovávali,“ reagoval bývalý místostarosta, jehož ve funkci nahradil sociální demokrat Josef Boula. Že Veselské listy začala tisknout soukromá společnost, je podle Kozumplíka věc lepší úrovně a profesionality. „Žádná cenzura v novinách nefungovala, nechtěli jsme z nich dělat politikum,“ dodal.