„Odhalili jsme celkem pět kamenů. Tři z nich jsou umístěny před domem rodiny Schneerovy, jeden na chodníku v Okružní ulici, kde dříve žila rodina Graulova, a pátý je před kostelem Církve československé husitské, kde přebývala rodina Mayerova,“ uvedl starosta Vracova Jaromír Repík.

S myšlenkou pokládání kamenů přišel německý umělec Gunter Demnig. První položil před radnici v Kolíne nad Rýnem v roce 1992.