„Odhalili jsme celkem pět kamenů. Tři z nich jsou umístěny před domem rodiny Schneerovy, jeden na chodníku v Okružní ulici, kde dříve žila rodina Graulova, a pátý je před kostelem Církve československé husitské, kde přebývala rodina Mayerova,“ uvedl starosta Vracova Jaromír Repík.

Zlatý slavík Karel Gott natočil cd s cimbálovou muzikou Ladislava Pavluše.
Nad Hodonínem Karel Gott zlomil hůl. Před čtyřiceti lety ho vypískali

S myšlenkou pokládání kamenů přišel německý umělec Gunter Demnig. První položil před radnici v Kolíne nad Rýnem v roce 1992.