„Zamostěná část se rozpadá, je tam kvůli bezpečnosti vyloučená osobní doprava. Na rekonstrukci náměstí je již od roku 2005 vypracovaný projekt a je také vydáno stavební povolení," přiblížil ždánický starosta Vladimír Okáč.

Zahájení stavby se posunovalo hlavně kvůli vysokým nákladům. Podle předpokladů totiž mohou dosáhnout až ke třinácti milionům korun.

Na náměstí vznikne cesta a parkovací místa. „Nejdříve je nutné opravit zamostěný úsek mezi školou a městským úřadem. Následně se upraví i část náměstí. Začneme přibližně v srpnu či v září. Už je vyhlášené výběrové řízení," uvedl ždánický tajemník Roman Vrabel. Hotovo má být do konce roku.

Tyto práce ale musí navazovat na opravy koryta Ždánského potoka, které má na starosti Povodí Moravy. „V současnosti je vybraný dodavatel a je s ním podepsaná smlouva. Stavba čeká na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace," uvedl mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Povodí se zaměří na nábřežní zdi na levém i pravém břehu a poškozené opevnění dna potoka. Nábřežní zeď zakončí železobetonová římsa. V celé její délce povede nové zábradlí. Opravy mají skončit do letošního třicátého listopadu, náklady činí asi dva a půl milionu korun.

V nadcházejících letech pak chce město vyspravit i povrch silnice po obou stranách potoka v úseku dosahujícím až k obchodu u křižovatky se silnicí první třídy. „Náklady zatím neznáme, ale budou se pohybovat v řádech milionů korun. Vzniknou zde nové asfaltové povrchy, nová parkovací stání, počítáme s tím, že se vymění i vodovodní potrubí. Opravená místa doplní zeleň," prozradil Vrabel.

Náměstí a jeho okolí jsou centrem města už od nepaměti. V roce 1919 tam místní zasadili tři lípy svobody. Mezi nimi byl i dědeček ždánického učitele a historika Vladimíra Kotíka.

O několik let později přibyl památník věnovaný padlým v první světové válce, který se ale poté posunul asi o padesát metrů nahoru blíže ke kostelu. „Na jeho místě nyní stojí památník z druhé světové války, jehož odhalení se událo v roce 1955. Na minulém zastupitelstvu se odhlasovalo, že jej kvůli opravám také posunou," připomněl Kotík.

Náměstí v šedesátých a sedmdesátých letech sloužilo jako autobusové nádraží. Nyní je u místního strojírenského podniku. Současná budova městského úřadu na náměstí stojí od osmdesátých let.