Před nedávnem slovenský prezident Ivan Gašparovič předával při slavnostním aktu akademické tituly několika desítkám osobností, z nichž dvě byly z ČR. Cenu dostal i profesor přírodních věd Vítězslav Otruba. Profesor Otruba působí v oblasti atomové spektrometrie a titul převzal z rukou prezidenta na doporučení slovenského ministerstva školství.

„Naše pracoviště má úzké vazby na Slovensko už od sedmdesátých let minulého století. Spolupracujeme s podobným pracovištěm v Košicích na tamní hutnické fakultě,“ vysvětlil zájem ze sousední země oceněný.

Získání titulu předcházelo podle něj dlouholeté úsilí, přednášky, obhajoba před vědeckou radou a poté návrh ministerstvo školství.

Profesor Otruba je nejen kyjovským rodákem. Studoval také na tamním gymnáziu. Začínal před mnoha lety jako technik. Od roku 1972 přednáší na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Spolupracuje také s univerzitami v Lionu nebo Malaze, kam zajíždí přednášet. Publikuje v odborných časopisech a vědecké zaměření rozhodně nezapře. Pro laika je jen velmi těžce uchopitelné, kam až v jeho oboru sahají lidské možnosti.

„Můj obor leží mezi fyzikou a chemií. Od mládí jsem fotografoval, světlo mě přitahovalo a snažil jsem se analyzovat světlo. Umíme například měřit spad americia v amazonských pralesích. S rozvojem techniky se přechází na další možnosti aplikace laserů například pro vzorkování materiálů,“ poodhalil něco z tajů zmíněné vědy Otruba.

Do jeho zájmu spadá i analýza listí nebo v oboru lékařství struktura ledvinových kamenů. Hlavním projektem po stránce finanční je práce na jaderných reaktorech pro elektrárny další generace.

Atomová absorpční spektrometrie neboli atomová absorpční spektroskopie je spektrometrická analytická metoda sloužící ke stanovení obsahu stopových i významných koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném roztoku. Metodou lze analyzovat více než šedesát prvků periodické tabulky. Praktické využití nachází například v analýze biologických materiálů pro státní potravinářskou inspekci, dále v lékařství, v oblasti životním prostředí či průmyslu.