Jak dále uvedl, plány na akvapark vypracoval architekt Lubomír Severa současně s projektem na sportovní halu. „Bazén bychom jednoduše k hale přistavěli. Obě krytá sportoviště mají mít společnou část šaten a zázemí. V plánech je zakreslený pětadvacetimetrový plavecký bazén, tobogán a vířivka. Budova by se v létě dala otevřít směrem na jih a vzniklo by venkovní koupaliště," sdělil starosta Pšurný.

Přiznal však, že už před deseti lety by stavba takového bazénu spolykala okolo osmdesáti milionů. Také jeho provoz je finančně velmi náročný. Nejdříve ale obec musí postavit ze svých prostředků vodojem. Voda z nového přivaděče by na Horňácko mohla přitéct do dvou let. „Tento týden odhlasovalo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín generalizaci přívodního řadu na Horňácko. Nic už stavbě nového přivaděče nebrání. Formální příprava je ve stadiu, kdy bylo vydané územní rozhodnutí na hlavní páteřní řad z vodojemu Vnorovy-Dražky do vodojemu Velká nad Veličkou," vysvětlil technickoprovozní náměstek vodárenské společnosti Pavel Zabadal.

Velický vodojem zatím nestojí. „Připravujeme řízení na územní rozhodnutí na odbočky z přívodních řadů do vodojemu v Lipově a druhého systému do Hrubé a Malé Vrbky a Kuželova. Současně chystáme výkresovou dokumentaci ke stavebnímu povolení," upozornil Zabadal.

Ve Veselí nad Moravou jsou úvahy o stavbě krytého bazénu zatím také jen v obecné rovině. „V tuto chvíli není bazén ani ve střednědobé perspektivě. Je to otázka více než deseti let," potvrdil veselský místostarosta Petr Kolář.

Jediný krytý bazén na Veselsku má v současnosti Bzenec. „Slouží hlavně školám. Tři dny v týdnu také veřejnosti," řekl Jiří Adamec ředitel bzenecké základní školy, kde se bazén nachází.