„Máme to takové tři v jednom a je to vlastně jakási optimalizace odpadového hospodářství,“ uvedl starosta Velké nad Veličkou Jiří Pšurný, který dále doplnil, že lidé v obci nové možnosti ihned využili. „Lidi vozí, není to sice nějak extrémní, ale máme už prakticky zaplněné tři krechty bioodpadu,“ řekl.

Velká nad Veličkou už sice odpad v podobě papíru, plastů, skla a tetrapaků třídí, doteď jí ale chybělo místo na odpady, které do popelnice nelze běžně dát. „Zhruba před rokem jsme ukončili skládkování. Odpadu je hodně a lidi ho nemají kam dát. Teď se mohou oficiálně jakéhokoliv odpadu zbavit,“ vzkázal Velickým starosta. Od jara letošního roku mají navíc tamní obyvatelé možnost využívat skládku bioodpadu, kde obec tento druh odpadu sama likvidovala drtičem.

Jedním z důvodu, proč se tamní radnice rozhodla stavbu za více, než šestnáct milionů korun vystavit byla i úspora rozpočtu. Velká totiž za tunu odpadu, který vyveze na skládku do Mutěnic, zaplatí kolem 1400 korun. „Tato cena bude každým rokem značně narůstat. Měsíčně se z naší obce z popelnic vyveze téměř osmdesát tun odpadu, což stojí více než sto deset tisíc korun. Je to celkem drahá záležitost,“ poukázal Pšurný. „Je důležité, aby se odpadu vytřídilo co nejvíc a na tu skládku šel jen ten odpad, který se nedá uplatnit,“ dodal.

Radnice už rozjela kampaň, kterou chce oslovit každou domácnost. „Chtěli bychom, aby lidi dávali bioodpad na místa, odkud ho sbíráme, vozíme, drtíme a dáváme ho na kompostárnu,“ uvedl Pšurný. Biologicky rozložitelný odpad nebo-li odpad z rostlinných zbytků mohou tedy lidé kromě sběrného dvoru nechat ještě na několika místech. „Je to v prostoru za hřbitovem, u mostu přes Veličku u garáží, u Kaňůrkového, u mostu přes Veličku od rozcestí na Javorník k pálenici, u trafostanice za pneuservisem. Pracovníci obce tento odpad na místě podrtí a odvezou na kompostárnu,“ uzavřel starosta.

Příklady odpadů, které lze do sběrného dvora odložit:

Papír, plasty, pneumatiky, sklo (i okna),

vyřazený nábytek a další velkoobjemový odpad,

stavební suť, cihly, beton, střešní tašky,

veškerý organický odpad, listí, větve, rostlinné zbytky,

veškerá vyřazená kompletní elektrozařízení – televizory, pračky, ledničky, různé domácí elektrospotře­biče, …

nebezpečný odpad jako např. zbytky barev, postřiků, baterie, oleje, léky, …

Zdroj: www.obecvelka.cz