I přesto, že zřízení funkce stanovuje zákon, nehrozí obcím při jejím neobsazení postih. „Doteď jsme tajemníka neměli. Pokud totiž není zvolený, může, v souladu se zákonem o obcích, tuto funkci vykonávat i starosta," vysvětlil první muž velické radnice Jiří Pšurný. Podle něj má neobsazení tajemnického postu jednu hlavní výhodu velkou úsporu peněz. „Člověk, který tajemníka vykonává, je vždy placený z obecního rozpočtu. Pokud ho obec nemá, tak to pro ni znamená roční úsporu řádově pěti set tisíc, což jsou přibližně náklady na tuto funkci," vypočítal občanskodemokratický starosta, který roli tajemníka obecního úřadu zastává už přibližně dvacet let.

tajemník
- v obcích, v nichž působí pověřený obecní úřad, se zřizuje funkce tajemníka, který je zaměstnancem radnice
- tajemník je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu
- není-li v obci zřízena funkce tajemníka nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanovený, plní jeho úkoly starosta
- zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí radních s hlasem poradním
- nesmí vykonávat funkce v politických stranách a hnutích

Podle zákona o obcích tajemník vykonává hned několik funkcí, mezi které patří například plnění úkolů vyplývajících z jednotlivých zasedání zastupitelstva, podepisování pracovních smluv se zaměstnanci úřadu, kontrola organizačních složek obce či vydávání pracovního řádu.

Tuto pozici Veličané obsadí nejpozději do léta. „Na zastupitelstvu jsme se dohodli, že nejpozději do jednatřicátého března budou připravené podklady pro výběrové řízení na tuto pozici," informoval Šmidrkal.

Post tajemníka nemají obsazený ani v Ratíškovicích. „Dříve jsme jej měli. Na základě politických dohod jsme ho nahradili další uvolněnou pozicí. Tajemník totiž nemůže přebírat politickou zodpovědnost za rozhodnutí. Je proto jednoznačnější a jednodušší, když jeho funkci zastupuje uvolněný místostarosta," nabídl svůj pohled místostarosta Radim Šťastný (Ratíškovice 2018), podle kterého se na radnici této čtyřtisícové obce tajemník v blízké době neobjeví. „Zákon říká, že tuto funkci může vykonávat i starosta, takže se tím řídíme," řekl místostarosta.

Obráceně však řeší situaci v nedalekém Bzenci, kde tamní městský úřad vede už léta tajemník Roman Ostrézí. „Na úřadu nepůsobí jen samospráva, ale vykonává se tady i státní správa, do které spadá například stavební či matriční úřad. Tajemník je pak přímým nadřízeným jejich pracovníků," vysvětlil starosta Pavel Čejka (KDU-ČSL). Podle něj však obecní úřady, které vykonávají jen funkci samosprávy, mít tajemníka nemusí. „Menší obce, kde je jen starosta a neuvolněný místostarosta, případně další zaměstnanec, tajemníka nepotřebují," myslí si bzenecký starosta.