Předchozí díly seriálu Zaniklé vesnice najdete ZDE

O zaniklém Hostašově existuje jen málo informací. Zřejmě zpustl velmi brzy. Historik Vladimír Nekuda zmiňuje v knize Zaniklé osady na Moravě v dobách feudalismu dva zápisy z let 1499 a 1554. V obou se mluví o pusté vsi.

Nekuda také píše, že Ostašov ležel mezi Žeravicemi a Ježovem. Přestože v okolí Žeravic bylo zaniklých vesnic více, v dostupné literatuře mezi nimi Hostašov ani Ostašov není.

Vysvětlení lze najít v knize Kyjovsko. Rudolf Hurt v ní uvádí, že Hostašov se časem stal součástí katastru Čeložnic. Toto umístění bude pravděpodobně to správné.

Hurt také píše o záznamu z roku 1499. „Toho roku Jakub ze Šarova intabuloval pustý Hostašov spolu s Čeložnicemi Filipovi ze Zástřizl na Kyjově,“ stojí v knize.

Území zřejmě nějakou dobu patřilo pod milotické panství. Je o něm zmínka i v milotické kronice uveřejněné na obecním webu. Mezi zaniklými vesnicemi panství je jmenovaný Hostašov s tím, že ležel u Čeložnic.

Zajímavou zmínku lze najít v textu o křížích v katastru Kostelce. Tamní písmák Ladislav Kudr v něm vzpomíná souvislost podle něj nejstaršího kříže v Kostelci se zaniklou vsí. Jde o kříž z roku 1829, který stojí v místech, kde končí Jasná Hora, jak říkají Kostelečtí. Dříve šlo podle Kudra o křižovatku cest z Čeložnic do Nětčic, z Čeložnic do Kostelce a z Kostelce do Bohuslavic.

„Z Čeložnic to byla jediná cesta do Kostelce a od křižovatky dělila cesta vinohrady Jasné a Nové Hory. V roce osmnáct set dvacet devět byla krutá zima a pocestný, unavený cestou sněhem a jistě posílen vínem, které v té době bylo lidovým nápojem, si chtěl asi odpočinout a usnul tam navěky,“ napsal Kudr.

Místní pocestného našli zmrzlého. „Není zaznamenáno, jestli to byl člověk z Čeložnic, Bohuslavic nebo Kostelce. Po této události tam naši předkové postavili kříž, který měl připomínat tuto událost a současně i tragický konec vesnice Hostašov, která se na tomto místě rozkládala,“ dodává Kudr.

U kříže podle něj byly později vysazené dvě lípy z obou stran. Proto se tomuto místu dosud říká U Lip, i když je tam nyní jen jedna. Ta druhá údajně uschla a na jejím místě se po delší době objevil akát, který je tam dosud. Nikdo ho tam nesadil, zřejmě se tam objevil náletem z blízkého lesa.

Vážení čtenáři, seriál Zaniklé vesnice najdete také v tištěné podobě každé úterý v Hodonínském deníku Rovnost.