Ne však přes mikroregion Ostrožsko-Veselsko, ve kterém působí, ale samostatně. „Do budoucna už nebude povolené, aby ve skupině byly svazky přes mikroregion, takže do akční skupiny přistoupí každá obec nebo město za sebe. Rozdíl v tom oproti mikroregionu velký není. MAS je jen širší skupina, která má před sebou nové předpoklady a jiné finanční možnosti," vyjádřil se veselský starosta Miloš Kozumplík ke změně, která nastala na základě připomínek Ministerstva zemědělství České Republiky.

Valná hromada MAS na svém zasedání schválila členství měst a obcí, které udělily souhlas se zařazením do územní působnosti MAS Horňácko a Ostrožsko na období 2014 – 2020. Skupina bude mít příležitost v dalším programovacím období uskutečnit a sjednotit strategii a získávat peníze z různých operačních programů. „Akční skupina jímá i podnikatele, a to nejen na území mikroregionu, ale současně zabírá celé Horňácko," doplnil starosta.

Podobně vstoupí do MAS také dalších sedm obcí. Jedná se o Blatnici pod Svatým Antonínkem, Blatničku, Boršice u Blatnice, Hluk, Ostrožskou Lhotu, Ostrožskou Novou Ves a Uherský Ostroh.