Veselská radnice hledá nové možnosti, jak do města přivést turistický ruch. V nejbližších letech chce kolem Veselí nad Moravou vytvořit dvě naučné trasy. Jedna má sloužit pěším turistům, druhá pak cyklistům.

„Zatím je projekt spíš v plenkách. Vznikla už ale komise, která se nápadem zabývá. Předpoklad je takový, že vzniknou dvě trasy, které cyklisty provedou kolem významnějších staveb, sakrálních památek ležících na polích nebo lukách, kolem technických památek i cenných krajinných míst,“ uvedl starosta Veselí nad Moravou Miloš Kozumplík.

Přestože nad nápadem uvažuje komise složená z ředitele služeb města Veselí Pavla Boudy, držitelů ceny města Jiřího Peši a Vladimíra Groše přibližně měsíc, vše už má konkrétní podobu. Projekt už město poslalo k vyjádření na Jihomoravský kraj.

Obě trasy mají začínat u zámku. Pěší, přibližně deset kilometrů dlouhá, povede kolem místního fotbalového stadionu na louky, dále bývalou hatěckou cestou k odlehčovacímu rameni nové Moravy, po Chorinského trase do Zarazic. Přes park se opět vrátí k zámku. Při cestě by mohli turisté navštívit i slepá ramena Moravy.

Přibližně dvacet kilometrů dlouhá cyklotrasa má pak vést od zámku do Zarazic, dále k rybníku u Kozojídek a na Radošov.

Rozhledna Radošov

„V tomto místě uvažujeme o stavbě dřevěné rozhledny, o výšce maximálně deset metrů. Počítáme s tím, že půjde o rozhlednu, která nezasáhne do krajinného rázu místa,“ uvedl člen komise Pavel Bouda. Cyklistům by trasa dále ukázala krásy Milokoště a vrátila by je opět k veselskému zámku.

Nápad vítá i ředitel Baťova kanálu Vojtěch Bártek. Podle něj může taková nabídka do Veselí nad Moravou přitáhnout nové turisty.

„Cestovní ruch zde byl před deseti patnácti lety opomíjená věc. Potenciál Veselí a jeho okolí se nijak nehledal a nevyužíval. Vše přišlo až se stavbou zdejšího přístavu. Nyní ale lidé začínají Veselí vnímat jako město, kde lze trávit volný čas či dovolenou,“ reagoval Bártek. „Jsou zde muzea, galerie, koncerty i koupaliště. Je ale potřeba nabídnout i další možnosti, jak trávit volný čas. Vše co může nabídku obohatit, samozřejmě vítám,“ doplnil.

Podle Kozumplíka bude plánovaná výstavba přibližně na pět milionů korun. „Počítáme samozřejmě s tím, že obě trasy budou lemovat naučné panely, ale také odpočívadla. Samozřejmě bude potřeba provést i úpravy, které jízdu na kole či pěšky ulehčí,“ nastínil starosta.

Ten už nyní počítá s tím, že by město zkusilo na projekt získat dotaci. Spolupracovat chce i s místními rybáři, myslivci či majiteli pozemků z Radošova, ale i místními akčními skupinami.

Nápad ale musí nejprve posvětit odbor životního prostředí Jihomoravského kraje. Trasy se totiž dotýkají oblasti Natura 2000, především pak ptačích oblastí. „V momentě, kdy rozhodne kraj, což může být do dvou týdnů, začneme jednat s odborem životního prostředí ve Veselí nad Moravou,“ dodal Bouda.