„Komunitní plánování ve městě již fungovalo. Nyní jej ale radnice rozšířila. Chceme co nejvíce zapojit veřejnost, aby si určila, co je pro ni v sociální oblasti prioritní," sdělila koordinátorka projektu Vladimíra Hašová. Výstupem má podle ní být aktualizovaný střednědobý komunitní plán. Z něj město vybere to, co v sociální oblasti udělá.Podle Hašové chce město lidi o projektu informovat například prostřednictvím Veselských listů, různých letáků či soutěží pro děti nebo veřejných akcí.

Podněty mohou Veselané přinést nebo sdělit také každé pondělí od 8.00 do 16.00 přímo v kanceláři Vladimíry Hašové, která se nachází na Městském úřadě. V plánu jsou také jednání pracovních skupin, jejichž první setkání bude v pondělí 17. září.

Pracovní skupina pro seniory bude od 9.00, pro zdravotně postižené a osoby sociálně vyloučené od 11.00. Rodiny a děti dostanou svůj prostor ve 13.00. „Jsme ale na začátku projektu. O dalších aktivitách a možnostech, jak se do něj zapojit, budeme místní postupně informovat," doplnila Hašová.

Více informací zatím najdou zájemci v posledním vydání Veselských listů.