Nápad vzešel z hlavy děkana P. Václava Vrby letos na jaře. S ním pak oslovil pracovnice Poradny pro ženy a dívky, samotné realizace se ujala Lenka Zemanová. První krok, zajistit prostory uprostřed města, pomohl vyřešit veselský starosta Martin Bedrava.

Organizátorům nabídl místnosti v prvním patře Panského domu. S vybavením pomohl farní a městský úřad, ale také sponzoři. Slavnostní fanfáry zazní 11. listopadu ve dvě hodiny odpoledne.