Radili se o úpravě lokality Bažantnice, ostrůvku v zámeckém parku, zhlédli stav sportovně-rekreačního centra a zvažovali i možnosti vylepšení koupaliště. „Ocenili také žáky Církevní základní školy, kteří vybudovali bylinkovou spirálu,“ řekl mluvčí. První výjezdní zasedání na kolech uspořádali veselští radní už v roce 2011.