„Myslím, že šlo hlavně o to, aby se obce sblížily a to se podařilo,“ myslí si starosta Ratíškovic Josef Uhlík. Nejen on v této souvislosti připomíná tradiční silvestrovský pochod za prasátkem. Nově vymyšlené akce se nejprve účastnily jen desítky lidí z okruhu vedení obecních úřadů. Zájem lidí ale rostl rok od roku a naposledy už se společně veselilo více než patnáct set lidí. Mikroregion navíc pro všechny obce společně pořádá i další kulturní akce, které mezi lidmi posilují sounáležitost a hrdost.

Daří se i lákat turisty. Mikroregion získal během deseti let už miliony korun, díky kterým se zdařilo vybudovat síť cyklostezek či šlapadlo na baťově vlečce. Právě nové turistické cíle jsou tím, co považuje za největší úspěch manažerka mikroregionu z let 2004 až 2008 Jaroslava Kundratová. „Z bývalé konírny na milotickém zámku se stalo nejen informační centrum, ale v podstatě stálá expozice oblasti představující jednotlivé obce. Dnes už je to i díky zpřístupněnému brodu pro koně další samostatný cíl pro návštěvníky regionu,“ vyzdvihla jednu z posledních velkých akcí Kundratová.

Nový Dvůr byl při svém založení prvním podobným svazkem obcí regionu, který nevznikl účelově jen kvůli řešení jednoho společného tématu. Na rozdíl od jiných navíc stále rozšiřoval své aktivity.

„Bylo to díky tomu, že šel cestou profesionalizace. Vznikla vlastně samostatná firma s manažerem na plný úvazek. Jinde založení mikroregionu znamenalo pro starosty práci navíc, tady to na sebe vzal manažer a do činnosti starosty tlačil,“ vysvětlila původ úspěšnosti mikroregionu Anna Čarková, která byla tehdy jako místostarostka Vlkoše jednou z hlavních postav této aktivity. „Hned v počátku jsme vytvořili strategii a té se skutečně obce držely. Strategie byla navíc v roce 2010 po rozhovorech s obyvateli vesnic aktualizována,“ doplnila.

Letošní rok proto patří ve všech obcích Nového Dvora oslavám desátých narozenin. Každá vesnice pořádá sportovně – recesistické zápolení. První byly Ratíškovice, kde se v březnu zástupci obcí utkali v tamním bazénu. V druhé polovině dubna přijdou na řadu Milotice s kláním v disciplínách nazvaných neolympijské.

„Jak diváci, tak i soutěžící se mají na co těšit. Disciplíny jsou opět velice rafinované a pouze síla stačit nebude,“ uvedl současný manažer mikroregionu Tomáš Salava. Jak doplnil, v květnu budou následovat Hry bez hranic ve Vlkoši, v červnu sportovní klání základních škol ve Svatobořicích-Mistříně, v srpnu hry pro starší ročníky ve Vacenovicích a na závěr přijde v září společný cyklovýlet mezi vinohrady ve Skoronicích.

Mikroregion Nový Dvůr byl založen na jaře roku 2002 obcemi Milotice, Skoronice, Ratíškovice, Vacenovice a Vlkoš, Krátce po založení přistoupily do svazku Svatobořice – Mistřín. Historický název Nový Dvůr pochází z počátku 17. století a váže se k dějinám Milotického panství ke kterému tehdy patřily všechny obce dnešního mikroregionu vyjma Ratíškovic.