„Máme z tohoto ocenění velkou radost. Chtěli jsme představit naše kulturní spolky i akce, které se u nás v minulosti uskutečnily. Také výborně spolupracujeme s místními zemědělci," sdělil starosta Kozojídek Otakar Březina.

Další ocenění obec dostala za bohatý společenský život a úspěšné šlechtění ovoce napříč generacemi. „Myslím si, že máme spolky opravdu dobré. Doufám, že obyvatelé Kozojídek budou pokračovat v těchto činnostech i nadále," prohlásil Březina.

Vesnice roku - kraj:
- Zlatá stuha (vítěz krajského kola) obci RUDKA.
- Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí) obci HRUŠKY.
- Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu) obci KOZOJÍDKY.
- Cena naděje (pro živý venkov, za místní spolkový život a občanskou společnost) obci VÝROVICE.

Kraj vyhlásil i speciální disciplínu o Jihomoravský krajáč, což je typický regionální pokrm. V něm obsadily Kozojídky první místo za recept na béleše.

Podle mluvčí Jihomoravského kraje Elišky Holešinské Windové uchvátily Kozojídky porotu především dobrou spoluprací obce s podnikateli a místními spolky, která vede ke zvelebování života v obci. „Příkladné jsou hlavně projekty rekultivace skládky, bioplynové stanice, cyklostezky a výsadba stromů v lokalitě Kozojídkyrybník a biokoridorů," upřesnila Holešinská Windová.

Starosta Březina ale upozornil, že příprava některých akcí začala už za bývalého starosty. „Jsem velmi rád, že porota ocenila i výstavbu bioplynky, za kterou nás dost propírala média. Teď se ukázalo, že jsme to mysleli dobře," řekl starosta.

Kozojídky leží na úpatí Bílých Karpat. Obec se rozkládá na katastrální výměře 287 ha a v evidenci je 156 domů. První písemná zmínka o Kozojídkách pochází z roku 1490. Obec má 508 obyvatel. Charakter zástavby v původních ulicích je řadového typu, novou zástavbu už tvoří jednotlivé domy.