Předchozí díly seriálu Zaniklé vesnice najdete ZDE

Vesnice Šenhof se jmenovala podle hospodářského dvora. Ten přitom patřil někomu jinému než samotná vesnice, která byla ve své době mezi nejmladšími na Kyjovsku.

„Nejmladšími osadami na kyjovském území byly osady nesoucí typicky německá jména, stejně jako ty nesoucí přízvisko Lhota. Jde o osady vzniklé převážně při německé kolonizaci ve třináctém století. Vedla ke vzniku několika Lhot, stejně jako Šenstrasu, Šenhofu i Ranšperku,“ uvádí historik Rudolf Hurt v knize Kyjovsko.

První písemná zmínka o vesnici je v závěti Bruna z Dražovic v roce 1340. „Bruno spolu se svou manželkou Vojslavou odkazoval velehradskému klášteru šenhofský dvůr se všemi poplužními, poli, pastvinami, lukami a budovami a spolu se čtyřmi lány ve vsi přikázanými ke dvoru,“ píše Hurt.

Malý a Hrubý

Pro německy hovořící jedince je název obce snadno rozluštitelný. Znamenal pěkný dvůr. Původně se psával Schönhof, později například Schenhoff, nakonec tedy Šenhof, někdy i Šenhofy.

„Ves stávala jižně od Násedlovic, kde je polní trať Hrubý a Malý Šenhof. Roku 1340 patřila klášteru velehradskému, ale roku 1345 byla pustá,“ uvádí v knize Zaniklé osady na Moravě v dobách feudalismu zase historik Vladimír Nekuda.

Ten vzpomíná ale ještě pokus o obnovení vsi. Stojí to právě ve zmínce z roku 1345. V ní požaduje biskup Jan po kunovském rychtáři, aby ji nechal znovu osadit. To se také podařilo, ale jen na krátkou dobu. Je to jasné z další Nekudou objevené zmínky. Ta je z roku 1386. Píše se v ní o prodeji pusté vísky Schenhoff Vokem z Holštejna bratřím Bohuňkovi a Mirkovi ze Smrčan. Další zápisy ji stále zmiňují jako pustou.

Rudolf Hurt v knize Kyjovsko ovšem poukazuje na nesrovnalosti v záznamech. Z nich usoudil, že vesnice patřila někomu jinému než dvůr, který jí dal jméno.

Vesnice s osmi lány

Ve zmíněné závěti Bruno odkazuje klášteru v příslušenství dvora čtyři lány. Po smrti svého manžela Vojslava podle Hurta darovala roku 1341 k tomu ještě čtyři lány ve vsi Šenhofu. Velehradský klášter měl tedy ve vsi s příslušnými polnostmi osm úročných lánů.
„Dne 25. července 1341 mluvilo se však jen o dvoru se třemi poplužními a se čtyřmi lány jako o majetku velehradského kláštera,“ upozorňuje Hurt v knize.

Každopádně poté vesnice i dvůr měly ještě hodně majitelů, jak tomu bývalo zvykem. I když byla ves pustá, jako zboží se šlechtě stále hodila. Ves zpustla podle Hurta už někdy v druhé polovině 14. století. Její pozemky užívali od 15. století lidé z Nenkovic a později i z Násedlovic. Bližší polohu obce určuje dodnes používaný pomístný název Šanov, nebo Šanovy na Nenkovicku i Násedlovicku.

„Jde o trati ležící mezi Násedlovicemi a Nenkovicemi,“ píše v knize Ždánsko historik Jakub Vrbas.

To, co Nekuda ve své půl století staré knize označuje jako Hrubý a Malý Šenhof, aktuální mapa Násedlovic popisuje jako Velký a Malý Šanov. Tato plocha spolu s Šanovy, které mají na svém katastru Nenkovice, by měla ukazovat na dřívější rozlohu pozemků zaniklého Šenhofu.

Vážení čtenáři, seriál Zaniklé vesnice najdete také v tištěné podobě každé úterý v Hodonínském deníku Rovnost.