Proti se postavili lidé, kteří v blízkosti plánovaných staveb bydlí. Posudek vlivu na životní prostředí dal ale elektrárnám zelenou. Lidé si však ještě mohou říct k věci své.

„Posudek je v papírové verzi k nahlédnutí na Odboru rozvoje a správy města na Městském úřadě Veselí nad Moravou. Lidé se k němu mohou vyjádřit a zaslat svůj názor na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, na odbor životního prostředí,“ píše se na webových stránkách Veselí nad Moravou. Tuto možnost mají lidé do jedenáctého května.

Elektrárny jsou záměrem soukromé společnosti. Pokud je postaví, město by z nich mělo mít podle starosty Jaroslava Hanáka prospěch.

„Energie z elektráren by se sice dodávala do sítě E.onu, město by ale mělo získávat za pronájem ploch od společnosti poplatek,“ informoval Hanák.

Každý větrník, vysoký osmdesát metrů by měl mít výkon dva tisíce kilowatt. Průměr rotoru by měl být osmdesát metrů.

Z posudku, který nechal zpracovat Jihomoravský kraj, vyplývá, že by elektrárny neměly ovlivnit krajinu ve Veselí nad Moravou ani jeho obyvatele.

Netopýr ohrožený není

„Uskutečnění záměru vybudovat za daných podmínek větrné elektrárny Veselí je akceptovatelné, a to i z hlediska vlivu na krajinný ráz, potenciální dotčenou faunu a podmínky ochrany veřejného zdraví,“ uvedl ve svém stanovisku zpracovatel krajského posudku Alexander Skácel. „Z tohoto důvodu je možno považovat záměr včetně způsobu jeho realizace za přijatelný a je možno očekávat, že jeho realizace při dodržení navržených opatření nebude představovat nepřijatelné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví,“ napsal ještě Skácel.

Podle něj by neměla výstavba větrníků ohrozit ani ptáky, kteří se v jejím okolí vyskytují, a to motáka pochopa a čápa bílého. „U žádného hodnoceného ptačího druhu nebyl identifikován významně negativní vliv,“ uvádí zpráva.

Stejně tak by neměla být ohrožena ani kolonie netopýra velkého, který daným územím migruje.