Není sama, co vidí na tomto sídlišti nedostatky. „Sídliště bylo projektované na pár aut, nové parkovací plochy budou určitě zapotřebí. Také by bylo vhodné ořezat stromy, pod některými má člověk strach za větru projít," vypíchla další problémy Barbora Lahová.

I tyto hlasy pokouší vyslyšet radnice. Již předloni pořídila architektonickou studii pro toto panelového sídliště. „Jejím účelem bylo prověřit a navrhnout nová parkovací stání, upravit a doplnit plochy zeleně, vyhodnotit stav městského mobiliáře či navrhnout obnovu a rozšíření dětských hřišť a sportovišť," uvedl vedoucí hodonínského odboru rozvoje města Jaroslav Malát.

Studie měla být podle vedoucího radničního odboru rozvoje města podkladem pro přípravu celkové regenerace hodonínského sídliště Větrné Hůrky, podobně jako tomu bylo už u sídlišť Jihovýchod a Bažantnice. „Navzdory zdržení v minulém roce byla letos příprava regenerace sídliště Větrná Hůrka opět zahájená," sdělil pro Hodonínské listy Malát.

Koncem června se daná studie veřejně projednávala v jídelně Základní školy Vančurova. Místní měli celou řadu připomínek a námitek. „Témata, kterých se debata týkala nejvíce, souvisela nejen s problematikou parkování, stavu veřejné zeleně, ale došlo i na otázky využití dětských hřišť v areálu místní a mateřské školy, či problematiky kolem kontejnerových stání," uvedl vedoucí odboru.

Podle hodonínského místostarosty Ladislava Ambrozka, který se veřejného projednání zúčastnil, by si místní přáli i živý plot. „Řešit by se měla také veřejná plocha před Rozmarýnkem, která vypadá vybydleně," uvedl Ambrozek.

Další možnost vyjádření se ke stavu sídliště Větrná Hůrka a náměty na jeho zlepšení měli místní do konce července v dotazníku, který se právě vyhodnocuje. „Na základě jeho vyhodnocení bude studie zpracovaná do kompletního návrhu projektu regenerace sídliště, který Město Hodonín v dalších letech plánuje využít také při získávání dotací určených právě na regeneraci panelových sídlišť," osvětlil další výhledy Malát.

Podle místostarosty bude ještě letos pokračovat i další jednání s veřejností. „Kolem umístění parkovacích míst je největší diskuze. Připomínky občanů chceme ale co nejvíce respektovat. Myslím si, že ještě chvilku bude trvat, než v této otázce nastane shoda. Než se pak všechno vyprojektuje a stavebně povolí, může to trvat léta," domnívá se Ambrozek s tím, že radnice chce také na Vančurově ulici vybudovat nové kvalitní dětské hřiště. Tomu ale zatím brání vyřešení majetkoprávních vztahů na pozemcích.

Prvním z výsledků veřejného projednávání je instalování nových odpadkových košů na Větrné Hůrce. „Přišlo dokonce poděkování jedné z účastnic," podotkl místostarosta.

O částečných úpravách sídliště se debatovalo i dříve. „Pamatuji se, že hodně lidí křičelo, když se budovalo parkoviště na Sídlištní ulici, chtěli silou mocí ochránit zeleň. Parkoviště bylo nakonec schválené, a sídlišti se hodně ulevilo. Díky novým parkovacím místům nejsou ulice tak zacpané a zeleni to nakonec také neuškodilo, protože se zastavěly jen kusy holé trávy," dodala Lahová.