Jedete po silnici a najednou prásk! Větev ze stromu spadne před auto. Takové případy zaregistrovali řidiči jedoucí z Hovoran směrem na Šardice. Přestárlé topoly tam dosluhují a ohrožují bezpečnost provozu. Skladbu tohoto a dalších přírodních větrolamů na Hodonínsku z valné většiny tvoří topol černý. Řada z těchto topolových stromořadí se kýve ve větru již půl století. Leckde právě proto větrolamy ztratily svou funkčnost.

„Tyto liniové prvky stromové a keřové vegetace plní třeba protierozní úlohu. Zabraňují tedy odvívání úrodné půdy. Dále plní funkci podpory ekologické stability krajiny,“ uvedl lesnický typolog z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jaromír Macků.

Pryč s topoly

Topoly na konci Hovoran se místní zastupitelé rozhodli pokácet. Byly nebezpečné. „Tyto stromy dožívají. Několikrát spadla větev na silnici a zasáhla už i osobní auto,“ informoval místostarosta Hovoran Jan Lačňák. Vedení obce už o tom jednalo s hodonínskou Správou silnic a dálnic i s lidmi zastupujícími životní prostředí.

Větrolamy se z větší části zakládaly v 50. a 60. letech minulého století. „Sázely se pro urychlení funkčnosti zpravidla v jedné řadě. V drtivé většině jejich současný zdravotní stav není uspokojivý,“ vysvětlil Macků.

Podle něj řada větrolamů vyžaduje rekonstrukci druhové skladby. Zatím se ale většinou s úpravami otálí. Nových větrolamů je minimum. Spíše se lámavé, a tedy nebezpečné topoly kácí.

„Před časem jsme vymýtili staré topoly kolem základní školy. Hrozilo, že spadnou na dráty elektrického vedení,“ zavzpomínal starosta Mutěnic Dušan Horák.

Právě v této obci ale naopak před lety nechali vysázet nové pásy stromů na ochranu před větrem a erozí. Půdy v mutěnickém katastru totiž větrná eroze značně ohrožuje. Podle studie vypracované pro Jihomoravský kraj jsou na tom na Hodonínsku, co do odolnosti proti erozi půdy, nejhůře Mutěnice a Dubňany.

Další info: Hodonínský Deník, úterý 16. října 2007