Stejně jako v případě městských organizací se je o vedoucí funkce zájem. Na pozici jednatele Tespry se přihlásily čtyři uchazeči, na Městskou bytovou správu šest zájemců. Svoje posty se pokusí obhájit současní jednatelé Ivo Zbořil z Tepry a Jana Bimková z Městské bytové správy. Podle vyjádření tajemnice městského úřadu Jarmily Horské by se měla výběrová řízení uskutečnit devatenáctého dubna. „Budu obesílat všechny zastupitelské kluby, aby navrhly své zástupce do komisí, které rada města jmenuje třináctého dubna. Odborníky nepřizveme,“ informovala Horská.