Návrh zákona o odpadech hovoří jasně: obce budou muset začít vyčleňovat z komunálního odpadu ten biologicky rozložitelný. V České republice je totiž na skládky ukládáno bioodpadu mnohem více, než povolují evropské směrnice. Větve, listí nebo tráva tam pak zabírají zbytečné místo. Navíc se při jejich rozkladu uvolňuje metan. Návrh zákona počítá s výrazným zvýšením poplatků za ukládání odpadu na skládky. Tím budou obce motivované, aby bioodpad separovaly. Řada obcí na Hodonínsku pilotní programy spouští už nyní. Někde jsou už mnohem dál.

Prušánky včera slavnostně spustily zbrusu novou kompostárnu a už jen krůček schází ke kolaudaci té mutěnické, která vyrostla asi jeden kilometr za obcí a bude mít kapacitu tisíc tun.

„Náklady na výstavbu se pohybovaly kolem osmnácti milionů. Z toho pětadevadesát procent tvořila dotace z fondu životního prostředí,“ říká mutěnický starosta Dušan Horák. Podle něho je už nyní téměř jisté, že okolní obce, které zatím vlastní kompostárnu nemají, budou bioodpad vozit i do Mutěnic.
„Vzniklým kompostem, který vznikne drcením biomasy, chceme hnojit neúrodnou písčitou půdu v okolí. Prodávat dál kompost totiž nemůžeme, dostali jsme na tento projekt dotaci,“ posteskl si starosta Mutěnic.

Kyjov má hotovo

Jak říká, už v minulosti jeho obec zajišťovala kontejnery na biologicky rozložitelný odpad například v době vinobraní.

„Ze zákona se za uložení biomasy bude platit menší poplatek, ale já věřím, že se ji lidé naučí také třídit, jako tomu bylo s běžným komunálním odpadem. Je to prostě ekologická nutnost,“ konstatoval Horák.

Kompostárna na zpracování biomasy už celou řadu let funguje úspěšně v Kyjově, který pilotní program rozjížděl v rámci České republiky jako jeden z prvních.

„Jdeme teď ještě dál. Chceme na skládce v Těmicích vybudovat obří kompostárnu pro všech dvaačtyřicet obcí, sdružených ve svazku obcí Severovýchod,“ pochlubil se předseda svazku František Lukl.

Starostové prý chtějí být připraveni. „Hlavní myšlenkou třídění odpadu je šetřit suroviny a tím i životní prostředí,“ tvrdí místostarostka Hodonína Anna Matějková.

Právě okresní město získalo ze sítě Zdravých měst letos v březnu dotaci ve výši téměř devět set tisíc korun na projekt s názvem Separovaně –spolu.
„V lokalitě na Mrkotálkách a v části zvané Hornická čtvrť město umístilo zkušební nádoby, aby si lidé mohli separaci bioodpadu vyzkoušet už nyní,“ naznačila místostarostka Hodonína Milana Grauová, která dodává, že do projektu přispěje ze svých zdrojů také radnice, a to částkou vyšší než tři sta tisíc korun.

„Součástí bude také spuštění osvětové kampaně u veřejnosti a ve školách,“ doplnila Grauová.