V nich se skrývaly informace o stavbě kostela, který byl postavený právě v roce 1902. Díky nim tak Věteřovští vědí nejenom kolik výstavba kostela tehdy stála, ale třeba i kolik lidí v obci žilo před sto jedenácti lety. Na počátku dvacátého století obývalo Věteřov přes osm stovek lidí. Dnes je to zhruba pět set třicet. Nad důvodem, kam zmizelo bezmála tři sta lidí lze pouze spekulovat. „Důvod samozřejmě neznám. Ale je to možná i tím, že mladí lidé utíkají z malých obcí do větších měst. Tam mají více pracovních příležitostí a také, vezmu-li v úvahu, že řada mladých bydlí ze začátku v bytech, i možnosti bydlení," zamýšlí se starosta.

Kromě listin s čísly jsou mezi objevem také staré peníze, novinové články a dokonce i jedna fotografie.

Objevené dokumenty jsou nyní v české metropoli. „Řád křížovníků, který kostelní věž opravuje, odvezl dokumenty do Prahy. Tam je zaregistrují a přivezou zpět," informuje Lejska.

Vystavit veřejnosti je chce starosta při oslavách výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ty budou ve Věteřově sedmého července. Plány, co s dokumenty potom. jsou jasné. „Duplikáty necháme v muzeu. Originál zabalíme zpátky a vrátíme do věže," říká starosta.

O dokumenty má zájem také kyjovské muzem, kterému chce starosta rovněž vyjít vstříc. „Lidé v muzeích si 
z nich klidně mohou vzít i nějaké informace, které se jim mohou hodit," míní Lejska.

Při dokončení oprav přibude na místo další dokumentace. Kromě listin starých sto jedenáct let tam přidají Věteřovští i nové dokumenty. S novými informacemi, kolik obyvatel měla obec v roce 2013 a kolik oprava věže stála. „Až to někdo zase za padesát či sto let objeví, ať se podívá, jak to u nás vypadalo v roce 2013," říká Lejska.

Kostel ve Věteřově vysvětili poslední říjnovou neděli roku 1902. Na počest vysvěcení se vždycky v tomto termínu konají krojované hody. „Je to takový velký svátek nejenom pro duchovní, ale také pro celou obec," dodává věteřovský starosta.