„Nově narozeným občánkům poskytneme dar ve výši deseti tisíc korun. Podmínkou je, že musí mít trvalé bydliště v obci ještě dva roky po narození a alespoň jeden rodič musí mít trvalé bydliště v obci nejméně rok před narozením dítěte. Žákům prvních tříd jsme schválili dar ve výši dvou tisíc korun,“ uvedl starosta obce Dušan Horák.