I to nabízel pohled ve vstupu do areálu Základní školy U Červených domků v Hodoníně, kde poslední školní rok ukončilo ničivé tornádo. Přesto mohlo více než pět set žáků vyrazit prvního září do tříd. I když tady přišlo o střechu pět ze šesti školských budov.

„Podle prvních informací jsme měli začínat školní rok na druhé straně Hodonína hlavně kvůli střechám. Nakonec to dopadlo dobře a začínáme tady, byť střechy ještě nestojí. Každopádně by to mělo být dobré, budou sem chodit obě dcerky, jedna do páté třída a druhá dnes nastupuje do první. Dá se říct, že se do školy těšila,“ svěřil se otec David Navrátil.

Jak připomněl ředitel Antonín Slezák, školu se podařilo dostat do takového stavu, že je provozu schopná. Práce na obnově školy ale dál pokračují, pro to jsou v areálu kvůli bezpečnosti nainstalované zábrany.