Dnes vypadá poněkud jinak, než když se stavěla. Ale to se změní. Její noví majitelé ji upravují tak, aby se jí co nejvíce vrátila její původní tvář.

„Budovu jsme koupili vloni. Zpracováváme teď projekt. Mezitím už se odehrávají uvnitř drobné demoliční práce, při kterých odstraňujeme omítku či některé zbytečné příčky, které tam nepatří a nejsou nosné. Výhled je, že hotovo by mělo být za dva roky,“ říká jeden ze dvou majitelů Jan Filipovič.

Za plánovanými změnami stojí vinařská firma Jana Filipoviče Tereziánské sklepy a další vinař Miroslav Jagoš. Jejich záměrem je udělat ze sýpky reprezentativní budovu.

Barokní sýpka prošla po II. světové válce a zabavení majetku státem mnoha změnami. A to nejen uvnitř.

Až do sedmdesátých let minulého století byla památkově chráněná. Původně měla obdélníkový půdorys. Navíc jsou tedy nejen přístavky za budovou, ale i současný vchod od cesty. Obojí přijde zbourat.

„Když ji chtělo tamní zemědělské družstvo za socialismu přebudovat na vinařský provoz, zařídilo si vynětí ze seznamu chráněných památek,“ vysvětluje Filipovič.

Další změny přišly po Sametové revoluci. Zemědělský podnik Zera Ratíškovice sýpku používal jako vinařský provoz.

Doklady, jak místnosti uvnitř vypadaly, neexistují. I proto, že dům už není památkově chráněný. Nový majitelé si při hledání informací radí, jak mohou. Nejvíce při rozhovorech s dělníky z Ratíškovic, kteří před přibližně třiceti lety prováděli práce při přestavbě.

„Jsou tam původní stropy, původní krov či původní metrové zdi. Nebylo tam až tak co pokazit. Je tam hlavně nadělaných mnoho různých příček a další místa zbytečně betonovaná,“ popisuje vinařský podnikatel.

Co oba nové majitele zaujalo nejvíc, jsou ovšem sklepy. Vedou až za hranice domu.

„Jsou tam dvě křídla krásného klenutého sklepa. Dohromady je jejich délka kolem čtyřiceti metrů. Široká jsou přibližně patnáct metrů,“ popisuje Filipovič.

Po opravách bude sýpka sloužit nejen jako sídlo vinařského podniku Tereziánské sklepy. Poslouží i veřejnosti. Bude v ní výstavní sál i se zázemím pro pořádání koštů.

Podle dostupných informací byla sýpka dostavěná v roce 1725. To byla doba, kdy se na zámku a v okolí udály velké změny. „V první třetině osmnáctého století vrcholila barokní přestavba zámku. Stavěl se most, konírny, jízdárna, oranžerie a také zmíněná sýpka,“ uvedl kastelán zámku Evžen Boček.