„Odpadní vody dnes odtékají do příkopu u železniční trati, což vadí Správě železniční dopravní cesty,“ uvedl starosta obce Dušan Horák. Obec se nyní snaží získat stavební povolení, brzy chce vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Kanalizace za přibližně jednadvacet milionů korun má být hotová do konce příštího roku.