„Vláda nesmí trestat své občany tím, že přenese své povinnosti nahradit škodu nejen podnikatelům na obce, města a kraje a vezme jim finanční prostředky na činnosti pro své vlastní občany,“ uvedl předseda svazku obcí Regionu Podluží a starosta Josefova Vojtěch Pospíšil.

Ve výzvě čtrnáctka starostů zhruba pětadvacetitisícového Regionu Podluží varuje předtím, že pokud obce přijdou o příjmy, tak hrozí destabilizace samospráv a u malých obcí dokonce jejich finanční likvidace.

Apel je zároveň podnětem a posílením mandátu pro organizace, které obce a města zastupují, jako Svaz místních samospráva ČR, Svaz měst a obcí ČR a podpořením aktuální petice Jana Grolicha. "Osobně mám reakce na naši výzvu jen pozitivní od občanů i představitelů obcí, ale i jejím sdílením na sociálních sítích," dodal předseda Regionu Podluží.