Důvody pro obnovení bývalého rybníka na říčce Prušánce jsou stále aktuální. Zadržet vodu v krajině, ochrana před povodní a také nabídnout příjemné místo pro odpočinek. „Nyní čeká odborníka práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení. Pokud nám ho speciální stavební úřadu udělí, tak chceme v příštím roce požádat o dotaci,“ přiblížila další postup starostka.

Nová nádrž se má rozprostírat na více než pěti hektarech a má pojmout přes devadesát tisíc kubíků vody. Nacházet se má v místech, kde byl rybník už před husitskou revolucí. „K roku 1415 se v Dolních Bojanovicích zmiňuje také malý rybník, který lze lokalizovat do míst, jimž se doposud říká Rybníček, jeho hráz také připomíná ulice Na Hrázce,“ upozornil historik a archeolog Jiří Pajer, který se zabýval nejstaršími dějinami obce.

Později se tento rybník začal označovat jako Horní. Bojanovičtí z něj měli užitek ještě ve druhé polovině osmnáctého století, kdy jej zachytili kartografové prvního vojenského mapování. Voda z něj zmizela zřejmě na začátku devatenáctého století. „V důsledku zemědělských reforem se výrazně změnil krajinný ráz Hodonínska. Rušily se početné rybníky a na jejich místě byly zřizovány jetelové louky a lány brambor,“ vysvětlil Pajer.