Povodí Moravy začalo s pracemi už na podzim, kdy z břehů zmizela část stromů. Nahradí je nová výsadba.
„Poslední čištění se uskutečnilo někdy před deseti lety. Jsme proto velice rádi, že se Povodí Moravy do této investice pustilo. Koryto bylo už hodně zanesené,“ uvedla starostka Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová.

V nové podobě bude možná snadnější údržba břehů, část místa se dočká vydláždění. „Význam to bude mít i v případě povodní. V minulosti byl problém v Dlouhé ulici, kde byl špatný most. Ten už je vyměněný. A vyměníme i betonovou lávku, kterou nahradí kovová,“ dodala starostka.

Hotovo má být v říjnu.