„Takzvaná územní studie je poměrně nový regulativ, který lze používat od roku 2006. Její vytvoření je mnohem rychlejší a také levnější než změna územního plánu i regulační plán. Navíc může zabránit mnoha komplikacím v budoucnosti,“ vysvětloval architekt Martin Navrkal zastupitelům, proč mají vytvoření studie schválit.

Dokument bude platit pro poměrně malé území, proto stanoví podmínky pro využití ploch mnohem přesněji, než to stanovuje územní plán. Nejpodrobnější bude pro pozemky, kde má vyrůst Tesco. O něco volněji stanoví podmínky pro okolí od domu družstva Coop až po kostel, směrem na jih pak až k Mlýnské ulici, která je souběžná s náměstím.

„Děláme to i proto, aby Tesco nevznikalo odděleně od zbytku území. Studie pro nás bude pákou, aby tam nevyrostlo něco, co si nepřejeme,“ objasnil místostarosta Vracova Dušan Fridrich. Bude ale potřeba, aby studie vznikla co nejrychleji a ne až poté, co stavba obchodního domu začne.

„Informace mám takové, že investor připravuje žádosti k územnímu řízení a jednáme o potřebné demolici,“ informoval zastupitele před hlasováním starosta Jaromír Repík.

Podle dříve zveřejněných záměrů počítá současné vedení města s tím, že vedle budoucího Tesca vzniknou živnostenské domy nebo také s tím, že se otevře farní dvůr, který je momentálně přístupný pouze z hlavní cesty. V budoucnu by mohl být průchozí směrem k obchodnímu domu a Mlýnské ulici. To mohou být věci, které se v budoucí závazné studii objeví.

„Osobně jsem navštívil pana faráře a ten mi řekl, že v zásadě proti této možnosti nic nemá. Zřejmě ale bude třeba, aby v zadní části farního dvora vznikla nějaká brána,“ uvedl místostarosta. Jak ale dodal, farář není v této věci poslední instancí. Návrh předloží pastorační radě a poté jej musí schválit biskupství.

Územní studie často slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace. Platí to především pro obce, které dodnes nemají územní plán. Může posloužit ale i obráceně. Kde územní plán je, rozvede jej do podrobností. Studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů při rozvoji daného území.

V případě Vracova jde o především o plochu, která je naproti radnice prozatím skryta za domy, které přijdou zbourat. V posledních letech se hned dvakrát řešila možnost postavit tam obchodní dům, což nakonec zastupitelé vloni i schválili. Někteří místní by tam ale v budoucnu raději viděli odpočinkovou zónu nebo rozšíření náměstí.