Centrum Vracova čekají změny takového rozsahu, jaké žádný ze současných obyvatel nepamatuje.

Městský úřad shromáždil tři varianty a sami místní se k nim mohou vyjádřit. Všechny varianty počítají s likvidací největší ostudy centra, kterou je obrovský betonový monolit, základy obchodního centra, které nikdy nevyrostlo. Jeho zrušení nabídne prostor podobný takzvané Zlaté uličce, která je v Kyjově. V případě Vracova jde ale o mnohem větší plochu. „Zastupitelé už varianty prodiskutovali, ale jde o zásadní změny, proto nechtějí rozhodovat sami. Veřejné projednávání, kde mohou lidé říct svůj názor, je naplánované na pátek 13. března v 18.00 v kulturním domě,“ informoval starosta města Ladislav Šmýd.

Zásadním problémem změn jsou peníze. Přestavba bude velmi drahá. Nejradikálnější návrh je uskutečnitelný v horizontu několika desetiletí, nejjednodušší by mohl být už do dvou let.

Z větší části by ho totiž zaplatil investor.

„V souladu s územním plánem navrhujeme do prostoru vybudování prodejny potravin, masa a uzenin a také oděvů. Pro zákazníky by vznikla místa pro parkování maximálně doplněná zelení,“ popisuje své záměry investor.

Zahrnuje do plánu i přilehlou plochu dvora bývalé základní školy. Tam by vznikl víceúčelový park se stromy, posezením i drobnými hřišti. Pro město je podstatný i návrh obchodního řetězce, že na vybudování parku by přispěl nemalou částkou.

Skrytý hektar

Další návrh pochází od místní architektky Anny Vyšinkové. Ta počítá zase se středem zatím nevyužité plochy jako místem pro vysázení zeleně a odpočinkovou zónu. Tu by obklopily budovy využitelné jak pro obchodní účely, tak pro bydlení. Prostor navrhuje také propojit s okolními ulicemi, a dokonce i s dvorem kostela a fary.

S největšími změnami počítají varianty posledního návrhu.

„Šlo by o vytvoření jednoho velkého veřejného prostranství a tří samostatných komorních prostranství: kostelní, školní a sportovní. Všechna by byla propojena pěšími trasami,“ uvádí souhrnně tři různě náročné varianty architektka Jana Kaštánková.

Ta počítá s největší plochou, která by zahrnovala další výkupy pozemků, a dokonce i bourání domů naproti radnici či garáží u bytovek. Pokud by se Vracovští rozhodli pro některou z jejich variant, čekali by na změny nejdéle. Získali by ale oplátkou kompletně nové náměstí.

Projekty obou architektek mají ovšem proti prvnímu zmíněnému velkou nevýhodu. Město by na ně muselo samo shromáždit peníze.

O skrytém prostoru, který je nyní předmětem návrhů, vědí jen místní. Lidé mimo Vracov většinou netuší, že za prolukou naproti radnice se skrývá nevyužitý téměř hektarový pozemek.

Zatím je jeho větší část v soukromých rukou a jeho využití kromě jiného bránily zmíněné obrovské železobetonové základy, které zabírají přibližně polovinu plochy a jejichž výška jen nad zemí je více než dva metry. Uvnitř základů jsou prostory, které dlouhodobě nabízejí úkryt zevlující mládeži.