Ani dnes ale Vracov nezapře zvláštní směsici městského a vesnického života. Jako jediné město na Hodonínsku nemá větší obchodní centrum, klíčové zaměstnavatele se stovkami zaměstnanců ani průmyslovou zónu, lidé proto musí za prací dojíždět. Nemá správní působnost pro další obce a není ani přirozeně spádový, jako jsou například Ždánice či Kyjov.

„Já si myslím, že Vracov žije stále více venkovským než městským způsobem života. Je to dáno druhem výstavby, způsobem života, blízkostí lesa a pěkné přírody,“ uvedl starosta města Ladislav Šmýd. I lidé si občas postěžují, že nežijí ve městě nýbrž ve velké vesnici, ale statistiky hovoří jasně. Zatímco Hodonínu, Kyjovu, Strážnici či Veselí nad Moravou od roku 1989 ubývá obyvatel a Bzenec či Dubňany se drží na stejných hodnotách, Vracovu lidé přibývají. Světle viděl budoucnost i historik Rudolf Hurt, který vydal zatím nejrozsáhlejší publikaci o Vracovu jen dva roky po jeho povýšení.

„Změny hospodářské, sociální, kulturní i stavební pozměnily během několika posledních desetiletí značně vzhled Vracova. Přestal být velkou vesnicí. Nejen rozsahem, nýbrž i změnami ve vnitřním svém ústrojí se přiblížil sousedním městům,“ píše v knize. Vracovjané ale i tak lpěli více na svých políčkách se zeleninou, než na průmyslové budoucnosti. Když chtěla radnice kvůli plánovanému závodu vykoupit plochu, místní se nechtěli vzdát svých záhumenků. Výstavba první průmyslové zóny, která začala s velkou slávou vloni, se také zastavila na nevykoupeném pozemku.

Zvláštní nátura Vracovjanů vychází podle Hurta už z pozdního novověku, kdy vlna německých přistěhovalců městečko zaplavila a na rozdíl od jiných míst i zůstala. Němci tvořili v té době více něž polovinu obyvatelstva. I proto prý kroj „ženáčů“ připomíná mundůr důstojníků. Slavnosti, při kterých si Vracov své výročí připomene, začínají už tento víkend. Kromě mnoha kulturních pořadů čeká město i oblíbený VrKot – Vracovský kouzelný týden, při kterém se letos místní kromě jiného pokusí překonat rekord v počtu současně bruslících na kolečkových bruslích. Vyznavačů tohoto sportu jsou právě ve Vracově stovky díky mnoha spletitým uličkám s kvalitním asfaltovým povrchem a nízkým provozem.