Peníze poslouží na odklízení poškozených stromů a keřů, k výsadbě dřevin, na obnovu trávníků či trvalkových porostů. „Zeleň v Hruškách vypadá tak, že tam není. Přišli jsme o remízky, větrolamy. Před domy měli lidé symbolicky vysázené hrušky. Co nám přináší hodně smutku, je cesta mezi Hruškami a Moravskou Novou Vsí, kterou lemovala alej hrušek a jabloní. Každé pomoci, která nám s obnovou pomůže, si vážíme,“ vylíčila zastupitelka Hrušek Lenka Marcinková Ondrášková.

Rozsah poškozené a zničené zeleně zatím není znám, Mendelova univerzita v Brně aktuálně mapuje množství škod. „Místní z poničených obcí mají chuť pustit se do jejich obnovy prakticky okamžitě. Chceme tuto energii podpořit a usměrnit,“ uvedla finanční ředitelka Nadace Partnerství Markét Fučíková.