Hlásí se žák: „Paní učitelko, tatínek říkal, že pocházíme z opice."

„Milý žáku, dnes chci přednášet novou látku, takže nemám čas řešit váš rodinný problém....."