„Hlasovat v elektronické anketě můžete až do 30. listopadu 2018 včetně,“ sdělil mluvčí Hodonína Josef Horníček na facebooku města, kde se nachází také odkaz k anketě. Lesopark bude sloužit jako relaxační a sportovní prostor s upozorněním na výskyt vzácných rostlin a živočichů. 

RADKA KONEČNÁ