„Dort měl sedmdesát svíček, velký byl přibližně metr čtvereční. Rozkrájeli jsme ho a rozdali všem. Lignit jsme pak rozdávali proto, aby lidé věděli, jak vlastně vypadá. Kromě Mikulčic už v okolí všechny doly zavřely,“ vysvětlil provozovatel výklopníku a tamního přístaviště Zdeněk Fojtík. Právě těžba lignitu totiž stojí za tím, že Tomáš Baťa nechal výklopník postavit.

Zařízení sloužilo k překládání uhlí, které se převáželo po vlečce z nedalekého dolu Tomáš v Ratíškovicích. Obsluha navijákem vtáhla dovnitř budovy celý vagón. Speciální kolébka, která vagón na jedné straně zvedla, pak umožnila vysypání prašného lignitu do lodi pod výklopníkem. Lodě pak náklad dopravovaly po Baťové kanále až do Otrokovic do elektrárny.

Sobotní slavnostní odpoledne nabídlo mnoho lákadel. Vystoupily mažoretky, hrála cimbálka, na místě se uskutečnil také košt pálenek. Firma Kovosteel si připravila osvětový ekologický program pro děti. Po celou dobu byly k dispozici lodě na plavbu. Celý den bylo také možné si výklopník zevnitř prohlédnout.