Hlavními body programu zůstávají odvolání starosty, místostarostů, členů rady a volba nových představitelů.