Prováděné novinky totiž mají nejen pomoci minimalizovat výpadky elektrické energie nebo umožnit připojení dalších fotovoltaik do sítě, ale také zajišťují přeshraniční propojení v přípravě neočekávaných událostí a živelných pohrom tak, jako tomu bylo krátce po tornádu v roce 2021.

Už tehdy mohli obyvatelé postižených obcí využít odstartovaného projektu. „Kousek dál po řece Moravě v oblasti Kútů je 110 kilovoltový přepoj, který jsme v rámci tohoto projektu dobudovávali a smartizovali. Díky němu jsme pak několik měsíců zásobovali moravský region ze slovenské strany, a kolegové na české straně měli tak dostatek času, aby popadaná vedení obnovili,“ přiblížil člen představenstva Západoslovenské distribuční Tomáš Turek.

Zmínil, že další přepoj je nyní právě mezi Hodonínem a Holíčem. „Dnes už tak máme vícero opatření a možností, jak si vzájemně pomoct,“ shrnul posun za poslední tři léta Turek.

Jeho slova jen podtrhl Pavel Čada z EG.D. „Kdyby toto přeshraniční spojení před těmi zhruba třemi lety nefungovalo, tak bychom měli opravdu velký problém, jak zásobovat obce postižené tornádem,“ připomněl člen představenstva EG.D.

Tisíce domácností byly bez proudu

Důležitost tohoto projektu potvrdil i starosta Hodonína Libor Střecha. Připomněl situaci, kdy během hodiny byly tisíce domácností ve městě a jeho okolí bez elektrické energie. „Posílení a modernizaci distribuční soustavy určitě vítáme. Myslím si, že je perfektní a účelné, že si díky okamžitým přepojům mohou obě republiky pomáhat, ze Slovenska dodávat elektřinu k nám nebo případně my k nim,“ řekl starosta.

Tento projekt ACON, který je z poloviny spolufinancovaný z Evropské unie, ale není „jen“ o přeshraniční pomoci v případě nenadálých událostí. Dochází díky němu také ke kabelizaci a vedení elektrické energie už není tolik vystavené živelným pohromám. Navíc jen na Hodonínsku došlo k výstavbě pětačtyřiceti kilometrů optických linek, a dalších sedmnáct kilometrů se ještě připravuje.

„S pomocí peněz z Evropské unie pochytřujeme trafostanice a síť. Stavíme optické linky. Do stanic dáváme technologie, které nám umožňují, abychom měli více informací, mohli lépe řídit dodávku, byli schopni připojit více obnovitelných zdrojů a do budoucna byli připraveni na elektromobilitu i na tepelná čerpadla, jejichž množství se zvyšuje,“ přiblížil Deníku Čada, zástupce managementu EG.D.

Firma v tomto projektu provádí práce v České republice. Na Hodonínsku tak zmodernizovala či nově postavila sto čtrnáct distribučních trafostanic. Pětiletý projekt ACON s rozpočtem 182 milionů eur je zajímavý ještě v dalším ohledu.

Železniční víkend na Kyjovsku a Veselsku. Tahákem je parní lokomotiva EP1000, která je majetkem Národního technického muzea. Po delší době se vrací na Moravu.
Svátek, historická lokomotiva z roku 1956 pojede mezi Kyjovem a Bzencem

„Jedná se o první projekt distribučních společností v regionu střední a východní Evropy, který uspěl mezi PCI projektu,“ uvedla Markéta Kohoutková z mediální agentury Lesensky.cz s tím, že tento evropský PCI, tedy projekt společného zájmů má přispět ke zlepšení jednotného energetického trhu v unii.

Na Hodonínsku se díky němu do distribuční sítě podařilo nainstalovat také dvaašedesát smart prvků, dalších osm chytrých prvků má ještě letos přibýt. Tyto několikrát zmiňované smart nebo chytré prvky využívají distributoři elektřiny například u připojených obnovitelných zdrojů nebo u nepravidelných spotřeb, jako jsou třeba nabíječky pro elektromobily.

Zdroj: Deník/Petr Turek

„Tyto prvky nám umožňují lépe pracovat se spotřebami a dodávkami, které máme v distribuční soustavě. Jsme pak schopní dostat z ní víc a rychleji,“ vysvětlil Turek.