Dokumenty mají ověřovací doložku súředním razítkem a jsou veřejnou listinou. Výpisy jsou zpoplatněné částkou sedmdesáti korun za první stranu, každá další i započatá vyjde na padesát korun. Informační místo pro podnikatele je na Svatoborské ulici 591.

Stejnou službu poskytuje také Městský úřad vKyjově a informační centrum.