V úterý postoupila radnice o kus dál ve dvou případech ve střední cestě. Po dvanácti letech mohli volení zástupci rozhodnout o výkupu pozemku pro uložení sítí od pěti z osmi spoluvlastníků mimo Slovácko, a to za necelých padesát tisíc korun. „Pozemek byl zatížený exekucí a podařilo se zajistit usnesení o zrušení exekučního příkazu. Pět z osmi spoluvlastníků souhlasí s navrhovanou cenou a v podstatě už podepsali návrh kupní smlouvy," uvedla vedoucí majetkoprávního odboru Eva Holá.

Radní už začátkem prosince u ostatních třech spolumajitelů rozhodli po splnění všech zákonných podmínek zahájit kroky směřující k odnětí vlastnického práva. Dva z nich jsou sice ochotní prodat svoji výměru, ale za více než pětinásobek znaleckého posudku. Vyvlastnění je však časově poměrně náročné. „Po zahájení kroků musíme objednat aktuální znalecký posudek, sepsat návrh kupní smlouvy a poslat je vlastníkovi. Ten má zákonný počet dnů na vyjádření. Pokud se nevyjádří, tak budeme žádat Jihomoravský kraj, aby určil stavební úřad, který vyvlastňovací řízení povede. Tomu postoupíme podklady a teprve pak bude zahájený proces vyvlastňování," vysvětlila Holá s tím, že i po rozhodnutí rady se její odbor snaží o uzavření dohody.

hodonín výhon
plocha: asi 35 ha
vymezení: ulice Žižkova, U Přejezdu a Nádražní řádek (v lokalitě dlouhé kolem 500 m)

Zároveň se ale radnice musí chovat jako správný hospodář a nemůže například z časových důvodů přistoupit na vyšší cenu. Jak uvedla vedoucí odboru, pokud by jednomu prodávajícímu zastupitelé schválili vyšší cenu, požadovali by ji i další. „Snažíme se uspokojit požadavky majitelů, což ale není jednoduché. Musíme dodržovat spoustu zásad a tou základní je hospodárnost," upřesnila starostka a garantka rozvoje města Milana Grauová.

Zastupitelé schválili po devíti letech příprav i výkup více než třinácti arů od manželů z Hodonína, kteří na pozemku mají i bazén a zahradní chatu, a to za milion pět set tisíc. Také tato parcela je nezbytná pro vybudování technické a dopravní infrastruktury. Základem je podle vedoucího odboru rozvoje města Dalibora Nováka položení dešťové kanalizace z Výhonu do Očovského járku. „Je podmínkou pro povolování jakýchkoliv inženýrských sítí a zpevněných ploch," upozornil Novák s tím, že v jeho trase se ještě nachází jeden nevypořádaný pozemek, který je Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nová kanalizace musí mít i záchytnou nádrž jako ochranu před přívalovými srážkami. Jejich nebezpečnost totiž zvyšuje tamní nepropustné jílové podloží.

Lokalita Výhonu se rozprostírá na severovýchodě Hodonína na více než pětatřiceti hekterech, z nichž čtvrtina je zahrádkami. V budoucnu by se mohlo začít stavět na více než stovce parcel. „Majetkoprávní vypořádání se nám poměrně daří a budu velice ráda, až se dokončí. Pro lidi, kteří tam bydlí a chodí denně do práce či školy, je potřeba vylepšit podmínky tak, aby odpovídaly bydlení současnosti, samozřejmě včetně zpevněné cesty či veřejného osvětlení," dodala starostka.