„Jedná se o areál, který byl dříve využívaný jako zemědělský. Nyní se využívá pro výrobní účely s administrativním zázemím,“ uvedl statutární ředitel dražebníka Jaroslav Hradil.

Loňský znalecký posudek ohodnotil dražený majetek na téměř patnáct milionů korun. Nejnižší podání u elektronické aukce, která se uskuteční 30. března, je 10,9 milionu korun. Obec o areál zájem nemá.