Pohlednice jsou tři. Na první jsou tři snímky významných kyjovských historických budov. Na další je kyjovská radnice focená za Rakouska Uherska i s krátkým popisem. Třetí pohlednice je věnovaná Klvaňovu gymnáziu, jehož budovu Kyjované dostavěli rok před koncem devatenáctého století.

Každý pohled stojí dvanáct korun a lze je koupit v kyjovském informačním centru.