Galerie uspořádala expozici čejčského autora u příležitosti jeho letošních nedožitých sedmdesátin. „Ve vystavené kolekci je i část ojedinělého cyklu šedesáti grafik, které vznikly během čtyřiadvaceti hodin v ateliéru Miroslava Bravence v červenci roku 1992. Všechny byly vytištěné z jedné tiskové matrice," upozornila kurátorka Ilona Tunklová.

Právě jako připomínku tohoto výtvarně bohatého dne pořádá galerie pro návštěvníky grafický workshop. „Toho se zúčastní i aktéři této akce tehdejší studenti Miroslava Bravence Lukáš Tůma a Jiří Kývala, nyní již renomovaní grafici, absolventi Akademie výtvarných umění v Praze. Ti přijedou, aby na tento happening zavzpomínali a přiblížili návštěvníkům jednotlivé grafické techniky a postupy, s nimiž tehdy pracovali," sdělila kurátorka.

Pod jejich vedením si pak budou moci účastníci besedy, která začíná tuto neděli v patnáct hodin v sále galerie, vytvořit vlastní jednoduchý otisk. „Zároveň bude mimořádně v tento jediný den poprvé vystavený celý cyklus," doplnila Tunklová.

Bravenec se narodil v Terezíně, ale brzy se přestěhoval do Čejče, kde pak žil celý život. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Akademii výtvarných umění v Praze. Poté nastoupil jako učitel výtvarné výchovy na Lidové škole umění v Kyjově. Od roku 1984 působil jako pedagog na Střední škole uměleckých řemesel v Brně. Pedagogické činnosti se věnoval i soukromě, připravil řadu studentů z regionu ke studiu středních i vysokých uměleckých škol.