Výstavu v Mikulově otevřel vládnoucí kníže Jan Adam II. z Lichtenštejna a jeho manželka kněžna Marie za velkého zájmu veřejnosti. Slavnostní vernisáže se zúčastnil také arcivévoda Dr. Michael Salvátor Habsbursko- Lotrinský, který navštívil na začátku roku město Hodonín.

Návštěvnost na výstavě se pohybovalo na hranici třiceti tisíc lidí. To je dáno polohou Mikulova, který leží na křižovatce do Rakouska a navíc samotný Mikulov přitahuje návštěvníky sám o sobě.

Podle slov kurátorů bylo cílem výstavy přinést co nejucelenější informace o postavě tohoto pozoruhodného knížete, který přinesl rodu knížat z Lichtenštejna řadu nových skutečností, které rod posunuly mnohem dále. Tou nejvýznamnější bylo získání území na břehu Rýna, které bylo později vyhlášeno Knížectvím Lichtenštejn. Navíc nechal postavit ve Vídni dva paláce, které rod využívá jako muzea dodnes.

Velké poděkování podle slov obou kurátorů patří všem institucím, které poskytly unikátní předměty spojené s životem knížete Jana Adama I. Šlo o unikátní obrazovou galerii Řádu Milosrdných bratří z Brna, vzácné ornáty z Velkých Bílovic, liturgické roucho z Vranova u Brna a řadu dalších. Návštěvníci měli možnost vidět věci vztahující se k historii Lichtenštejnů ve vztahu k Mikulovu.

Protože kníže Jan Adam I. je spojen těsně také s dějinami města Hodonína, budou mít možnost obyvatelé Hodonínska vidět výstavu o Janovi Adamovi I. také v prostorách Masarykova muzea, kde bude instalována od začátku prosince 2012. Právě letos si připomínáme tři sta let od nástupu dcery knížete Jana Adama I. Marie Antonie, jakožto majitelky hodonínského panství. Sama princezna postavila na Hodonínsku desítky soch světců, světic, kaplí a přispěla na mobiliář ve zdejších kostelích.

Dodnes můžeme obdivovat přímo v Hodoníně sochy, které tam zanechala princezna Marie Antonie. Kurátoři věří, že také na Hodonínsku bude o výstavu velký zájem, tak jak tomu bylo v Mikulově.

MAREK VAŘEKA