Od jeho smrti letos uplyne tři sta let. Proto bylo cílem autorů výstavy sehnat autentické předměty, kterých se přímo zmíněný kníže Jan Adam I. z Lichtenštejna dotýkal. Bohužel jeho osobní věci se prakticky nedochovaly, ať už by šlo o oblečení, zbraně či nábytek.

Pouze v Lichtenštejnském muzeu ve Vídni jsou k dispozici rozměrné obrazy, které kníže nakoupil. Jde o plátna od malíře Petra Pavla Rubense, která mohou návštěvníci obdivovat přímo v Lichtenštejnských sbírkách ve Vídni. Proto bylo nutné postupovat jiným směrem.

Díky ochotě Římskokatolického farního úřadu Vranov u Brna (Řád zlatého rouna, který nechal kníže vyhotovit jako poděkovaní pro sochu zdejší Panny Marie Vranovské a kněžské roucho zhotovené jeho manželkou Edmundou z Dietrichštejna) a Římskokatolického farního úřadu ve Velkých Bílovicích (roucha věnovaná jeho dcerou Marií Antonií) se podařilo shromáždit autentické předměty. Kromě nich je zapůjčená i medaile knížete Jana Adama I.,kterou věnoval vzácným návštěvám. Nakonec se díky těmto institucím podařilo nashromáždit předměty, které mají přímou spojitost s knížetem.

Na výstavě mají návštěvníci možnost zhlédnout rovněž soubor obrazů z kláštera Milosrdných bratří z Brna a obrazy ze zámků Valtice, Lednice a Bučovice. Vše je doplněno o vhodné archiválie z Moravského zemského archivu a Zemského archivu Opava. Teprve soubor nejrůznějších předmětů umožní nahlédnout do doby, v níž kníže Jan Adam I. z Lichtenštejna žil a tvořil.

 V sobotu se konala vernisáž v prostorách mikulovského zámku za osobní účasti knížete Jana Adama II. a jeho choti, kněžny Marie. Přijela také řada významných osobností. Za všechny lze jmenovat arcivévodu Dr. Michaela Salvátora s chotí a dcerou.

Arcivévoda Michael Salvátor pohovořil s ředitelkou Masarykova muzea Irenou Chovančíkovou, která ho informovala o aktivitách, které nyní muzeum vede ve Slovanském hradišti v Mikulčicích. Arcivévoda přislíbil svoji návštěvu v mikulčickém areálu, který ho velmi zajímá. Vzpomněl také na návštěvu, kterou vykonal na Hodonínsku u příležitosti výstavy „Císař František Štěpán Lotrinský, pán Hodonína a Holíče“. Náležitě ocenil práci Masarykova muzea, která podle něj vede k lepšímu poznání doby císaře Františka Štěpána Lotrinského.

MICHAL VAŘEKA
Autor je hlavním kurátorem výstavy v Mikulově